ออฟเซ็ท ขนาด 4 พิมพ์ได้ 5 สี

เครื่องพิมพ์ ระบบออฟเซ็ท ขนาดตัด 4 (HEIDELBERG-MOF) พิมพ์ได้ 5 สี พร้อมกันในครั้งเดียว ขนาดใบพิมพ์เล็กสุด 12*9 นิ้ว ใหญ่สุด 25*18 นิ้ว

ตัวอย่างงานพิมพ์