ออฟเซ็ท ขนาด 4 พิมพ์ได้ 2 สี

เครื่องพิมพ์ ระบบออฟเซ็ท ขนาดตัด 4 (HEIDELBERG-MOF) พิมพ์ได้ 2 สี 1 หน้า และเป็นระบบ PERFECTING ขนาดใบพิมพ์เล็กสุด 12*9 นิ้ว ใหญ่สุด 25*18 นิ้ว

ตัวอย่างงานพิมพ์