ออฟเซ็ท ขนาด 2 พิมพ์ได้ 5 สี

เครื่องพิมพ์ ระบบออฟเซ็ท ขนาดตัด 2 (MITSUBISHI) พิมพ์ได้ 5 สี พร้อมกันในครั้งเดียว ขนาดใบพิมพ์เล็กสุด 15.5*21.5 นิ้ว ใหญ่สุด 40*28 นิ้ว

ตัวอย่างงานพิมพ์