ออฟเซ็ท ขนาด 2 พิมพ์ได้ 1 สี

เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ขนาดตัด 2 PERFECTOR (KOMORI) สามารถพิมพ์ 1 สี 2 หน้า ได้ในครั้งเดียว

ตัวอย่างงานพิมพ์