สกรีนสติกเกอร์

สติกเกอร์มีหลายชนิด เช่น สติกเกอร์กระดาษขาวเงา ขาวด้าน พีวีซีขาว พีวีซีใส สูญญากาศ ฟอยด์เงินเงา เงินด้าน ฟอยด์ทองเงา ทองด้าน  สติกเกอร์ที่สกรีนจะช่วยทำให้สินค้าที่ติด สวยงามขึ้น ดูมีราคาขึ้น น่าเชื่อถือขึ้น และช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ของท่านให้ผู้อื่นได้เห็นมากขึ้น

ตัวอย่างสกรีนสติกเกอร์

สติกเกอร์สูญญากาศ ติดหน้ารถ
สติกเกอร์ฟอยด์ทองเงาสกรีน
สติกเกอร์ฟอยด์เงินเงาสกรีน
สติกเกอร์พีวีซีใสสกรีนสอดสี
สติกเกอร์พีวีซีใส สกรีนสอดสีรูปพระ
สติกเกอร์พีวีซีสกรีนเม็ด 80
สติกเกอร์พีวีซีขาวสกรีน 3 สี
สติกเกอร์พีวีซีขาวสกรีน 2 สี
สติกเกอร์คำเตือน
สติกเกอร์พีวีซีขาว สกรีน+ไดคัทตามตัว 1
สติกเกอร์พีวีซีขาว สกรีน+ไดคัทตามตัว 2
แผ่นพีวีซีใส สกรีน 3 สี
แผ่นพีวีซีสี สกรีน 1 สี
แผ่นพีวีซี สกรีน 2 สี
แผ่นพลาสติก สกรีนตัวกลับ
สติกเกอร์ใสกาวรีมูฟ สกรีน 1 สี