สกรีนนามบัตร

นามบัตรที่พิมพ์ด้วยระบบซิลค์สกรีน ตัวหนังสือจะมีความนูน เงา กว่านามบัตรทั่วไป สามารถสกรีนได้ทั้งกระดาษ พีวีซี

ตัวอย่างสกรีนนามบัตร

นามบัตรกระดาษนอก สกรีน

นามบัตรการ์ดสี สกรีน

นามบัตรพลาสติกใสสกรีนแนวตั้ง

นามบัตรพีวีซี สกรีน 2-3 สี

นามบัตรสกรีน+ปั้มเคทอง เคเงิน